Opleiden

Onder de vlag ‘samen opleiden’ geeft de OSR de opleiding van leraren vorm en inhoud en verbindt theorie aan de praktijk.

Ga naar kennisbank Opleiden

Professio­na­liseren

De OSR maakt werk van de doorlopende professionele ontwikkeling van beginnende en zittende leraren.

Ga naar kennisbank Professionaliseren

Onder­zoeken

De OSR is een academische opleidingsschool, waar studenten en docenten praktijkonderzoek uitvoeren.

Ga naar kennisbank Onderzoeken

Nieuws

Over OSR

Goed onderwijs vereist ambitieuze, goed opgeleide professionals. Daarom investeert de OSR in de opleiding van leraren, in begeleiding van praktijkonderzoek en in de professionalisering van beginnende en zittende leraren.

Meer over de OSR