Nieuws

 • Voorwaarden en het servicedocument

  15 oktober 2021

  De huidige voorwaarden met het bijbehorende servicedocument zijn per omgaande gepubliceerd. Kijk onder bepalingen of klik hier.

  Lees meer

 • Transferdag 1

  15 september 2021

  Vanmiddag vinden de eerste bijeenkomsten plaats waar de koppeling tussen theorie en praktijk centraal staat. We noemen dit dan ook transferdagen. Alle voltijdstudenten van stageniveau 2, 3 en 4 komen samen o.l.v. hun S(C)O’s binnen hun eigen scholengroep. Naast kennismaken met de OSR, elkaar en met de instituutsopleider zal er […]

  Lees meer

 • Training N2-duo stage zeer geslaagd!

  9 september 2021

  Op 8 september jl. kwamen alle betrokken begeleiders van de N2-duostage bij elkaar op het Laurens Lyceum om een training te volgen onder leiding van Stephan Rothuizen. Naast de praktische invulling van de duo-begeleiding stonden de onderwerpen feedback geven én ontvangen centraal. De participerende schoolbesturen die onderdeel uitmaken van de […]

  Lees meer

 • Happy new schoolyear!

  7 september 2021

  Welkom (terug) bij de Opleidingsschool Rotterdam in schooljaar 2021-2022. Deze week (36) zijn alle stages formeel van start gegaan terwijl de meeste docenten in opleiding natuurlijk hebben geparticipeerd in de introweek van hun stageschool. Volgende week woensdag 15 september staat de eerste transferdag* op het programma voor alle voltijdstudenten bij […]

  Lees meer

 • De kracht van de Opleidingsschool Rotterdam

  20 mei 2021

  Opleidingsscholen zijn essentieel in de strijd tegen het lerarentekort. Met 9 schoolbesturen (7 voortgezet onderwijs en 2 mbo) en 3 lerarenopleidingen is de Opleidingsschool Rotterdam (OSR) veruit de grootste van Nederland. Binnen het samenwerkingsverband werken 933 mensen op 78 schoollocaties aan het opleiden van toekomstige docenten. Jaarlijks biedt de OSR […]

  Lees meer

 • Notitie – Begeleiding studenten in opleidingsscholen

  17 maart 2021

  Vergeleken met een jaar of vijf geleden zien opleidingsscholen tegenwoordig meer een dwarsdoorsnede van onze studentpopulatie. Voorheen was immers nog geen 10% van onze studenten actief binnen opleidingsscholen en konden zij pas starten na een serieuzeselectieprocedure. In deze notitie is te lezen welke invloed dit op onze begeleidingsstructuur heeft, welke […]

  Lees meer

 • Begeleiding van de startende leraar

  3 maart 2021

  Hoewel het belang van de begeleiding van startende leraren breed wordt onderschreven, zijn inductieprogramma’s in scholen niet altijd stevig gepositioneerd. Hoe zorgen we ervoor dat de begeleiding van startende leraren binnen onze scholen als een brede, gedeelde verantwoordelijkheid wordt ervaren? Met die vraag ging de LMC-VO scholengroep uit Rotterdam aan […]

  Lees meer

 • Videoreeks: Wie werken er samen in een opleidingsschool?

  1 mei 2017

  Binnen een opleidingsschool werken lerarenopleidingen en scholen nauw samen om aankomend leraren voor te bereiden op de onderwijspraktijk. Wie er precies samenwerken? Dat ziet u in deze videoreeks van het Steunpunt Opleidingsscholen VO. In deel 3 van de reeks komt onze eigen Maria van Loon, werkplekbegeleider op de Wolfert van […]

  Lees meer

 • Interview met Rob Fens en Errol Ertuğruloğlu (OSR)

  13 april 2017

  Op 12 april 2017 is de nieuwe ‘Staat van het Onderwijs’ van de Inspectie van Onderwijs verschenen. Hierin staat beschreven wat er goed gaat en wat er beter kan in het onderwijs. In het mooi opgemaakte rapport over de Staat van Universitaire Lerarenopleidingen komt Samen Opleiden aan bod. In een interview vertellen […]

  Lees meer

 • Begeleiding startende leraren: een hot item

  15 december 2016

  Hoe ver is de themawerkgroep VSLS met haar werkzaamheden om de begeleiding te versterken? Het doel van het thema ‘Begeleiding startende leraren’ is tweeledig: het integreren van de begeleiding van beginnende leraren in de opleidingsschool en het ontwikkelen van een doorlopende leerlijn van de initiële en de post-initiële opleiding van leraren. De […]

  Lees meer