Begeleiding startende leraren: een hot item

Hoe ver is de themawerkgroep VSLS met haar werkzaamheden om de begeleiding te versterken?

Het doel van het thema ‘Begeleiding startende leraren’ is tweeledig: het integreren van de begeleiding van beginnende leraren in de opleidingsschool en het ontwikkelen van een doorlopende leerlijn van de initiële en de post-initiële opleiding van leraren.

De themagroep VSLS  ‘Begeleiding startende leraren’ heeft zich opgesplitst in drie subgroepen. In elke subgroep zitten mensen van zowel de scholen als van de lerarenopleidingen:

  1. De eerste groep houdt zich bezig met wat er van de begeleiders (coaches) van beginnende leraren verwacht mag worden en wat dat vervolgens betekent voor de opleiding en de verdere scholing, maar ook voor de functie en taakbeschrijvingen van deze functionarissen.
  2. De tweede groep heeft alle reeds beschikbare BSL-programma’s van de OSR-scholen bekeken, evenals de beleidsdocumenten die Rotterdamse scholen hebben aangeleverd in het kader van het gelijknamige project binnen het Knelpuntenprogramma. Op basis daarvan komt de subgroep met een reeks van aanbevelingen, waar de OSR-scholen hun voordeel mee kunnen doen.
  3. De derde groep tenslotte studeert op de mogelijkheden  voor een doorlopende leerlijn van initieel tot en met post-initieel. De verwachting is dat eind maart de eerste producten kunnen worden gepresenteerd.