Filter

Opleidingsplan OSR

Samenwerken algemeen

Het opleidingsplan OSR heeft als doel: aan alle bij Opleiden in de School (OidS) betrokkenen en aan belangstellenden inzicht te geven over de gezamenlijke missie, doelen, instrumenten, afspraken en werkwijzen met […]

Factsheet OSR

OSR in het kort

Wat zijn de feiten over de OSR? Welke besturen werken er samen? Met welke lerarenopleidingen? Hoeveel bekostigde opleidingsplaatsen biedt de OSR? Hoeveel speciale duale opleidingsplaatsen hbo-bachelor stelt de OSR jaarlijks […]

De OSR in het kort

OSR in het kort

De Opleidingsschool Rotterdam, kortweg OSR, is een samenwerkingsverband van zes scholen voor voortgezet onderwijs in de regio Rotterdam en drie instituten voor lerarenopleiding. In dit document vindt u informatie over […]