TTE

De tussentijdse evaluatie

In deze fase van het schooljaar vinden voortgangsgesprekken plaats (ronde 1 van 2). Het format dat wij hiervoor gebruik noemen wij ‘Tussentijdse Evaluatie’ (TTE).

De TTE is bedoeld om het tussentijdse gesprek tussen de docenten in opleiding en de begeleiders vanuit OSR (lees: de stageschool) vorm te geven. De leerresultaten die zij aan het einde van dit stageniveau willen aantonen staan hierin centraal. De uitkomst van de TTE wordt door de betrokken begeleiders gebruikt om in kaart te brengen of en waar (extra) coaching nodig is. Je kunt als docent in opleiding gebruik maken van de uitkomst door dit als reflectie op te nemen in je portfolio.