Goede beoordeling OSR

Op 9 december 2015 visiteerde de beoordelende instantie Hobéon in opdracht van de NVAO de Academische Opleidingsschool Rotterdam.

Zowel de opleidingsfunctie als de onderzoeksfunctie kregen al bij een eerste terugkoppeling op de dag zelf een positieve beoordeling. De auditoren zijn van mening dat de OSR zeer zeker voldaan heeft aan de eisen die aan een opleidingsschool worden gesteld. Een mooi compliment aan allen die, op welke plaats dan ook, zich in de afgelopen jaren hebben ingezet voor een goede samenwerking in Opleiden in de School in OSR-verband! De voorzitter van het auditteam gaf aan alle betrokkenen als huiswerk mee vooral door te gaan op de ingeslagen weg.

In deze publicatie van het Steunpunt Opleidingsscholen vertellen drie betrokkenen met gepaste trots waarin de OSR uitblinkt: Rob Fens, voorzitter van de stuurgroep, Gert Kruit, programmamanager opleiden en Esther de Ruijter, die namens AO Consult verantwoordelijk is voor de coördinatie van de onderzoeksfunctie.