Notitie – Begeleiding studenten in opleidingsscholen

Vergeleken met een jaar of vijf geleden zien opleidingsscholen tegenwoordig meer een dwarsdoorsnede van onze studentpopulatie. Voorheen was immers nog geen 10% van onze studenten actief binnen opleidingsscholen en konden zij pas starten na een serieuze
selectieprocedure.

In deze notitie is te lezen welke invloed dit op onze begeleidingsstructuur heeft, welke afspraken er zijn gemaakt en meer.