SAVE THE DATE! 19 juni 2018 – Congres OSR-OSH

Thema: Duurzaam docentschap: inspireren en ontwikkelen
Datum: Dinsdag 19 juni 2018
Tijd: 13.30-18.00 uur (met aansluitend buffet), start programma vanaf 14.00 uur
Locatie: Rotterdam The Hague Airport

Een goede leraar is voortdurend in ontwikkeling. Het beroep van leraar is een prachtig, belangrijk, maar ook complex beroep. Leraren verdienen een inspirerend en uitdagend ontwikkelperspectief: duurzaam docentschap.

Een breder beeld van het lerarenberoep draagt bij aan een verdere uitwerking van beroepsperspectieven en ontwikkelingsmogelijkheden voor leraren. Met als uiteindelijk doel: beter onderwijs voor onze leerlingen. Binnen de opleidingsscholen OSR en OSH werken scholen en lerarenopleidingen in de regio’s Rotterdam en Haaglanden al jarenlang samen om de beste leraren duurzaam op te leiden voor de regio. Onze professionele schoolopleiders, werkplekbegeleiders en instituutsopleiders zetten zich hiervoor met hart en ziel in. Beide opleidingsscholen slaan de handen ineen om samen in gesprek te gaan over het beroepsbeeld voor de docent.

Inspireren, leren en ontwikkelen

Tijdens het congres gaan we met elkaar in gesprek aan de hand van de volgende vragen:

  • Wat voor leraren hebben we nodig? Welke kennis en vaardigheden hebben docenten nodig om voorbereid te zijn op een duurzame loopbaan in het onderwijs?
  • Hoe kunnen we binnen de opleidingsscholen (aankomend) leraren nog beter voorbereiden op een duurzame loopbaan in het onderwijs?

De onlangs verschenen publicatie ‘beroepsbeeld van de leraar’ vormt een mooie inspiratiebron om met elkaar te leren en ontwikkelen: https://www.beroepsbeeldvoordeleraar.nl/.

Voor wie?

Iedereen die bij de OSR of OSH betrokken is vanuit de scholen, besturen en instituten op alle niveaus, van werkvloer tot directie en HRM-functionarissen. Ook andere geïnteresseerden zijn van harte welkom!

Aanmelden

Stuur een mail naar Susan van der Loo: s.vd.loo@aoconsult.nl o.v.v. aanmelding congres OSR-OSH. Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Meer informatie volgt.

Download ‘Save the date’
Download ‘Aanbeveling deelname aan congres’