Transferdag 1

Vanmiddag vinden de eerste bijeenkomsten plaats waar de koppeling tussen theorie en praktijk centraal staat. We noemen dit dan ook transferdagen.

Alle voltijdstudenten van stageniveau 2, 3 en 4 komen samen o.l.v. hun S(C)O’s binnen hun eigen scholengroep.

Naast kennismaken met de OSR, elkaar en met de instituutsopleider zal er aandacht worden besteed aan ieders persoonlijke leerdoelen voor schooljaar 21′-22′.

Wij wensen iedereen een waardevolle bijeenkomst toe.

Team OSR