Transferdag 3 herzien

Het management van de OSR heeft besloten om het programma van transferdag 3 te herzien. Vanwege de vervroegde schoolvakantie zijn veel studenten niet in staat geweest om de essentiële voorbereidende opdrachten op stage uit te voeren.

Samengevat: Het intermezzo (straatcultuur door criminoloog Jeroen van den Broek) en de begeleiding door de instituutsopleider blijven ongewijzigd.  Het gedeelte o.l.v. de schoolopleider verschuift naar transferdag 4.