Voorwaarden en het servicedocument

De huidige voorwaarden met het bijbehorende servicedocument zijn per omgaande gepubliceerd. Kijk onder bepalingen of klik hier.