Beschrijving kwaliteitszorg OSR

Het kwaliteitsbeleid van de OSR is gebaseerd op de ontwikkeling van keurmerk naar alliantie die het ICLON aan de met hem samenwerkende scholen voorgesteld heeft. In de voorstellen voor deze alliantie wordt de kwaliteit van opleiden (en onderzoek) bepaald aan de hand van de bekwaamheidsdossiers of portfolio’s van  docenten in opleiding  en  zittend personeel en aan de hand van de kwaliteit van de leeromgeving, c.q. de onderzoeksomgeving. In de bijlage vindt u de volledige beschrijving van de kwaliteitszorg.


Gerelateerde documenten

Notitie cafetariamodel AOS OSR

Kwaliteitszorg

In deze notitie van het cafetariamodel AOS OSR van december 2014, vindt u de uitgangspunten van het cafetariamodel; zoals wie, waar voor zorgt en verantwoordelijk voor is.