Eetstoornissen in de klas

Praktijkonderzoek uitgevoerd binnen de AOSR op het Penta College CSG Jacob van Liesveldt. Op deze school wordt er in de eerste klas voorlichting gegeven door Buro Puur over eetstoornissen, maar dit is niet gericht op docenten. Er is geen duidelijke zorgroute bepaald voor leerlingen met een eetstoornis, wat het ingrijpen van docenten laagdrempelig zou maken.

Om die reden is dit onderzoek gestart en uitwerkt tot handleidingen die op elkaar aansluiten voor ouders, docenten en leerlingen zelf. Door de voorlichting te combineren met handleidingen kan er voor gezorgd worden dat leerlingen met een eetstoornis sneller (en beter) geholpen kunnen worden.

Downloads & links

Gerelateerde documenten

Notitie cafetariamodel AOS OSR

Kwaliteitszorg

In deze notitie van het cafetariamodel AOS OSR van december 2014, vindt u de uitgangspunten van het cafetariamodel; zoals wie, waar voor zorgt en verantwoordelijk voor is.