Een jongensprobleem op Wolfert Tweetalig?

Praktijkonderzoek uitgevoerd binnen de AOSR op het Wolfert Tweetalig. Lang ging onderzoek naar de complexe relaties tussen onderwijs en geslacht vrijwel uitsluitend uit naar meisjes, die immers moesten worden gestimuleerd tot deelname aan een domein dat toen nog een exclusief mannenbolwerk was. Anno 2011 gaan niet alleen méér meisjes naar school dan jongens, ze lijken het er op vele schoolse fronten ook veel beter vanaf te brengen. Dat is heugelijk nieuws voor de meiden, maar confronteert ouders, leraren, onderzoekers en beleidsmakers met een kwalitatief andere vraag dan voorheen, namelijk: wat is er aan de hand met jongens?


Gerelateerde documenten

Notitie cafetariamodel AOS OSR

Kwaliteitszorg

In deze notitie van het cafetariamodel AOS OSR van december 2014, vindt u de uitgangspunten van het cafetariamodel; zoals wie, waar voor zorgt en verantwoordelijk voor is.