Kritische reflectie

Deze kritische reflectie is opgesteld op basis van input van de samenwerkingspartners van de OSR op de verschillende niveaus. De reflectie schetst een realistisch beeld van de stand van zaken van de opleidingsschool en de aandachtspunten en geplande verbeteracties voor de komende jaren. De opleidingsschool en de academische kop worden beschreven aan de hand van de criteria uit het toetsingskader NVAO en het ‘Maryland model’ voor (academische) opleidingsscholen.

Downloads & links

Gerelateerde documenten