Leerrendement en muziek: is er een verband?

Praktijkonderzoek uitgevoerd binnen de AOSR. Muziek luisteren wordt in het onderwijs vaak gezien als iets negatiefs, terwijl de leerlingen het juist ervaren als iets positiefs. Het gevolg hiervan is dat het gebruik van muziek zelden wordt gezien als een educatieve ondersteuning. Dit onderzoek richt zich op de vraag ‘Heeft het luisteren van herkenbare muziek, tijdens het studeren en maken van een toets, een positief effect op het leerrendement van leerlingen?’


Gerelateerde documenten