Opleidingsplan OSR

Het opleidingsplan OSR heeft als doel: aan alle bij Opleiden in de School (OidS) betrokkenen en aan belangstellenden inzicht te geven over de gezamenlijke missie, doelen, instrumenten, afspraken en werkwijzen met betrekking tot Opleiden in de School.

Downloads & links

Gerelateerde documenten