OSR-regeling Peer review-light

De Peer review-light is een bezoek aan een collega-school met als doel vast te stellen op welke onderdelen de organisatie en uitvoering van Opleiden in de School (OidS) op de ontvangende school voldoet  aan de kwaliteitseisen van de OSR. De bezoekende school fungeert als critical friend en heeft als taak de ontvangende school te helpen bij de verdere ontwikkeling van OidS.

Downloads & links

Gerelateerde documenten

Notitie cafetariamodel AOS OSR

Kwaliteitszorg

In deze notitie van het cafetariamodel AOS OSR van december 2014, vindt u de uitgangspunten van het cafetariamodel; zoals wie, waar voor zorgt en verantwoordelijk voor is.