Procedure panelgesprek met studenten per school 2016

De tevredenheid van de studenten van de OSR over de inhoud en de begeleiding van stage/praktijkdeel van de opleiding wordt jaarlijks gemeten middels de digitale studentenenquête OSR, die deel uitmaakt van het kwaliteitssysteem van de OSR. Het instrument meet de tevredenheid van studenten van de diverse OidS-categorieën t.a.v. de opleidingsfunctie en, indien van toepassing, de onderzoeksfunctie.


Gerelateerde documenten