Rapport ‘De begeleiding van startende leraren binnen de OSR’

Het verslag van de activiteiten en bevindingen van de Themawerkgroep Begeleiding Startende Leraren (BSL). De themawerkgroep heeft zich laten inspireren door het Maryland-model, waarvan doorlopende professionalisering van (startende) docenten en lerarenopleiders een belangrijke pijler is. Hoofdstuk 1 bevat een concept-visie hierover voor de OSR. Hoofdstuk 2, 3 en 4 worden de resultaten van een analyse van bestaande begeleidingsprogramma’s, OSR-documenten, literatuurstudie en een enquête onder startende docenten die deelnemen aan de inductietrajecten.


Gerelateerde documenten