Reflectie en vooruitblik: de intakeprocedure en CITO versus NIO

Praktijkonderzoek uitgevoerd binnen de AOSR. De intakeprocedure van 2012-2013: Het resultaat mag er zijn: eerst negen, vervolgens ‘slechts’ acht klassen met overwegend kansrijke leerlingen die goed op niveau lijken geselecteerd. In dit onderzoek reflecteert Alderik Visser – die zelf ook ‘intaker’ was – op de intakeprocedure. Wat zijn nu precies de voor- en nadelen van de CITO versus NIO? Wat kunnen we er mee? U leest het in bijgaande documenten.


Gerelateerde documenten