Werkboek Samenscholing.nu

Het werkboek van het project Samenscholing.nu bundelt de verworvenheden van vier jaren hard werken aan de hernieuwde inrichting van een duale opleiding. Het is de neerslag van vele uren discussie, zoeken naar oplossingen, training, selectie, heroverwegen en alles wat bij een dergelijk brede en ingrijpende ontwikkeling plaatsvindt.

Het project Samenscholing.nu heeft twee doelen: een nieuwe, duale opleidingsstructuur voor tweedegraads leraren ontwikkelen in Rotterdam en afgestudeerde docenten binden aan het Rotterdamse onderwijsveld. Uniek aan het project is dat duale studenten al tijdens hun opleiding in dienst van een school komen. Dat schept – letterlijk – een directe band tussen school, student en opleiding. De school wordt medeverantwoordelijk voor het opleiden van de student.


Gerelateerde documenten