Servicedocument voltijd Oids-studenten OSR

Als je toegelaten bent tot het voltijd-OidS-traject van de Academische Opleidingsschool Rotterdam ben je op weg om een excellente docent te worden. Dat is jouw ambitie en ook onze ambitie. De scholen van de OSR investeren in jouw opleiding in geld en tijd omdat zij behoefte hebben aan goed opgeleide docenten die passen bij hun visie op onderwijs en die gevormd zijn in de lespraktijk op hun scholen. Daar zitten twee kanten aan: leren én werken. Dit servicedocument is bedoeld om daarover in korte punten duidelijkheid te verschaffen en om eventuele misverstanden te voorkomen.


Gerelateerde documenten