Standaardlijsten jaarverslag opleiden & onderzoek

Om te zorgen dat het jaarverslag van de OSR volledig en accuraat is, vragen wij onze partners jaarlijks om ons te voorzien van input middels onderstaande standaardlijsten.


Gerelateerde documenten

Rapport ‘De begeleiding van startende leraren binnen de OSR’

Begeleiding startende leraren

Het verslag van de activiteiten en bevindingen van de Themawerkgroep Begeleiding Startende Leraren (BSL). De themawerkgroep heeft zich laten inspireren door het Maryland-model, waarvan doorlopende professionalisering van (startende) docenten en lerarenopleiders een belangrijke pijler is. Hoofdstuk 1 bevat een concept-visie hierover voor de OSR. Hoofdstuk 2, 3 en 4 worden […]