Standaardlijsten jaarverslag opleiden & onderzoek

Om te zorgen dat het jaarverslag van de OSR volledig en accuraat is, vragen wij onze partners jaarlijks om ons te voorzien van input middels onderstaande standaardlijsten.


Gerelateerde documenten

Exitformulier OSR

Kwaliteitszorg

Wanneer een student de opleiding (vroegtijdig) verlaat wordt altijd een exit-gesprek gevoerd met de student, aan de hand van onderstaand formulier.