Tevredenheidsenquête studenten

De OSR hecht grote waarde aan de mening van studenten over de kwaliteit van de opleiding op de school. Daarom heeft de stuurgroep besloten voortaan een tevredenheidenquête af te laten nemen onder de studenten van de OSR aan het einde van hun stage/praktijkperiode op school. Dit betekent dat de tevredenheidsenquête studenten op twee momenten in het schooljaar wordt afgenomen.


Gerelateerde documenten

Rapport ‘De begeleiding van startende leraren binnen de OSR’

Begeleiding startende leraren

Het verslag van de activiteiten en bevindingen van de Themawerkgroep Begeleiding Startende Leraren (BSL). De themawerkgroep heeft zich laten inspireren door het Maryland-model, waarvan doorlopende professionalisering van (startende) docenten en lerarenopleiders een belangrijke pijler is. Hoofdstuk 1 bevat een concept-visie hierover voor de OSR. Hoofdstuk 2, 3 en 4 worden […]