Een betaalde baan als OSR-student

Een betaalde baan als OSR-student

Binnen het samenwerkingsverband stellen de betrokken stuurgroepleden jaarlijks vast onder welke voorwaarden de OSR-studenten mogen worden aangesteld. Als dit het geval is mogen zij de betreffende lesuren meetellen voor het praktijkgedeelte van hun opleiding (lees: de stage).

De afspraken die van toepassing zijn op studiejaar 2021-2022 zijn hieronder per categorie weergegeven.

Instituut voor lerarenopleidingen - Hogeschool Rotterdam

Niveau 1

Geen aanstelling mogelijk. Maximaal 3 á 4 klokuren per week, niet zelfstandig, dus geen vervulling van vacature.

Niveau 2
Niveau 3
Niveau 4
Niveau 4 + (verlenger)

ICLON en TU DELFT/SEC

Eenjarige eerste graad

Aantallen klokuren in overleg met studenten en afhankelijk van het leertraject (lint- of blokstage). Voltijd 6 tot 10 klokuren (Deeltijd 4-6/wk/2-jaar). World Teachers Programme: 6 á 8 klokuren.

Tweejarige eerste graad
Educatieve minor