Opleiden

Onder de vlag ‘samen opleiden’ geeft de OSR de opleiding van leraren vorm en inhoud. De partners hebben een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid voor de opleiding van studenten. Lerarenopleidingen en scholen stemmen als gelijkwaardige partners het curriculum, de vereiste competenties en de begeleiding van het werkplekleren zorgvuldig af. Zo verbinden zij theorie en praktijk.

FilterExitformulier OSR

Kwaliteitszorg

Wanneer een student de opleiding (vroegtijdig) verlaat wordt altijd een exit-gesprek gevoerd met de student, aan de hand van onderstaand formulier.

Tripartiete leer- & arbeidsovereenkomsten

Begeleiding, service & contracten studenten

Binnen de OSR gaan we tripartiete overeenkomsten aan: een overeenkomst met drie partijen, te weten de opleidingsschool, de lerarenopleiding en de student. Alle voorkomende contracten vindt u hier.

Kritische reflectie

Samenwerken algemeen

Deze kritische reflectie is opgesteld op basis van input van de samenwerkingspartners van de OSR op de verschillende niveaus. De reflectie schetst een realistisch beeld van de stand van zaken […]