Over OSR

Opleidingsschool Rotterdam (OSR) is een samenwerkingsverband van ca. 80 locaties van negen schoolbesturen voor voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs in de regio Rotterdam en drie lerarenopleidingen. De OSR biedt ambitieuze, gemotiveerde eerste- en tweedegraads studenten en docenten goed begeleide opleidingsplaatsen in de aangesloten scholen. Door regionale samenwerking speelt de OSR een belangrijke rol bij de aanpak van problemen op de arbeidsmarkt in het onderwijs.

Partners

De OSR is een samenwerkingsverband van drie lerarenopleidingen en negen vo-scholen van drie schoolbesturen. Op de academische scholen kunnen studenten stage lopen én praktijkonderzoek doen.

Bekijk onze partners

Versterking Samenwerking

Vanuit het door OCW gesubsidieerde project Versterking Samenwerking (VSLS) is door de scholen en lerarenopleidingen samen gewerkt aan verschillende thema’s, om zo de opgedane expertise met elkaar te delen.

Bekijk de VSLS-opbrengsten

Maryland model

De OSR geeft de opleidingsschool vorm volgens het Maryland Model: een inspiratiebron voor de ontwikkeling van het samenwerkingsverband en vormt de meetlat waarlangs de OSR zichzelf de maat neemt.

Bekijk het Maryland model