School

Albeda

  Albeda werkt nauw samen met bedrijven en instellingen om goede beroepsopleidingen te kunnen bieden. Erkende leerbedrijven zijn daarbij van groot belang. Albeda wil studenten goed voorbereiden op de arbeidsmarkt en hen een goed idee geven van wat een beroep van iemand kan eisen. De opleidingen zijn zo opgezet, dat […]

Meer informatie

Wolfert van Borselen Scholengroep (BOOR)

Wolfert van Borselen Scholengroep (BOOR) De school biedt op zeven locaties vmbo t/m gymnasium en tweetalig onderwijs aan. Studenten kunnen op deze OSR-school stage lopen en onderzoek doen. De scholengroep wil actieve en nieuwsgierige leerlingen kwaliteitsonderwijs bieden in een rijke, internationaal georiënteerde leeromgeving. Kwaliteitsonderwijs is in de visie van deze […]

Meer informatie

LMC Noord en Zuid (LMC)

LMC Noord en Zuid (LMC) LMC (Noord en Zuid) biedt op 24 vestigingen praktijkonderwijs t/m gymnasium aan. Studenten kunnen op deze school stage lopen. Elke LMC-school heeft gekozen voor een onderwijsprofilering die de herkenbaarheid en de variëteit van de scholen vergroot. Een aantal locaties heeft zich gespecialiseerd in bijvoorbeeld sport, […]

Meer informatie

Melanchthon (CVO)

Melanchthon (CVO) Scholengemeenschap  Melanchthon biedt op negen vestigingen vmbo t/m gymnasium aan. Studenten kunnen op deze OSR-school stage lopen. Openheid en respect voor ieders overtuiging staan hoog in het vaandel. De school is een leefgemeenschap waarin ruimte is voor iedereen, ongeacht cultuur, religie of nationaliteit. Een van de belangrijkste opdrachten […]

Meer informatie

Scholengroep Nieuw Zuid

Scholengroep Nieuw Zuid bestaat uit vier scholen op Rotterdam Zuid: het Olympia College, het Rotterdams vakcollege de Hef, de OSG Hugo de Groot en het Einstein Lyceum.

Meer informatie

Calvijn

Calvijn is een brede christelijke scholengemeenschap met ruim 4.600 leerlingen. Op acht heel verschillende scholen geven wij jongeren een perspectief op een goede toekomst. We proberen leerlingen onderwijs te geven dat past bij hun persoonlijke ontwikkeling en mogelijkheden. Zo groeien ze op tot zelfbewuste jongeren met oog voor de samenleving […]

Meer informatie

CVO Accent

Accent wil een open christelijke organisatie zijn. We geven dit vorm in de praktijk van alle dag door de manier van omgaan met leerlingen, ouders en collega’s en door activiteiten. Inspiratie en godsdienst komen aan de orde in lessen, bijeenkomsten, gesprekken en vieringen. Accent is verantwoordelijk voor leerlingen met een […]

Meer informatie

Lerarenopleiding

TU-Delft Msc-SEC

TU-Delft Msc-SEC Science Education & Communication van de TU Delft verzorgt de eerstegraads universitaire lerarenopleiding voor de vakken Informatica, Natuurkunde, Ontwerpen, Scheikunde en Wiskunde. Activerend onderwijs en het ontwerpen en innoveren van onderwijs krijgen veel aandacht in de opleidingen. SEC biedt verschillende onderwijsvarianten aan: master- en bacheloropleidingen, maar ook kunnen studenten de […]

Meer informatie

ICLON

ICLON Het Interfacultair Centrum voor Lerarenopleiding, Onderwijsontwikkeling en Nascholing van de Universiteit Leiden verzorgt eerstegraads universitaire lerarenopleiding voor 18 schoolvakken. Studenten leren tijdens de opleiding niet alleen samen met medestudenten van het eigen schoolvak, maar ook met studenten van andere vakken. Zo ontwikkelen studenten een bredere kijk op het docentschap. Het […]

Meer informatie

Schoolbestuur

Stichting LMC Voortgezet Onderwijs Rotterdam

Stichting LMC Voortgezet Onderwijs Rotterdam Stichting LMC Voortgezet Onderwijs verzorgt interconfessioneel en algemeen bijzonder onderwijs, van praktijkonderwijs tot en met vwo. Dat gebeurt op 24 vestigingen met in totaal ruim 8.000 leerlingen en 1.000 personeelsleden. De Stichting is ontstaan uit een aantal fusies van schoolbesturen met een verschillende signatuur. Respect […]

Meer informatie

Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs (CVO)

Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs (CVO) De Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs (CVO) bestuurt zeven scholen(groepen) voor voortgezet onderwijs. De meeste CVO-scholen zijn brede scholengemeenschappen met meerdere vestigingen. Samen hebben zij zo’n 21.000 leerlingen en ongeveer 2.350 medewerkers. Vanuit een christelijke inspiratie bieden de CVO-scholen hun leerlingen stimulerend onderwijs en […]

Meer informatie

Stichting BOOR

Stichting BOOR Stichting BOOR verzorgt (speciaal) basisonderwijs, voortgezet onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs in Rotterdam en omstreken. De stichting bestuurt 78 scholen, met in totaal ruim 3.500 medewerkers en ongeveer 30.000 leerlingen. Zij doet dat vanuit vijf kernwaarden: Maximale talentontwikkeling Actieve pluriformiteit Nieuwsgierig/betrokken/ toekomstgericht Naleving van kinderrechten Sterke binding met […]

Meer informatie