Stichting BOOR

Stichting BOOR verzorgt (speciaal) basisonderwijs, voortgezet onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs in Rotterdam en omstreken. De stichting bestuurt 78 scholen, met in totaal ruim 3.500 medewerkers en ongeveer 30.000 leerlingen.

Zij doet dat vanuit vijf kernwaarden:

  • Maximale talentontwikkeling
  • Actieve pluriformiteit
  • Nieuwsgierig/betrokken/ toekomstgericht
  • Naleving van kinderrechten
  • Sterke binding met de samenleving

Stichting BOOR

Schoolbestuur

Schiekade 34
3032 AJ Rotterdam
T 010-2540800
E info@stichtingboor.nl

Website