TU-Delft Msc-SEC

Science Education & Communication van de TU Delft verzorgt de eerstegraads universitaire lerarenopleiding voor de vakken Informatica, Natuurkunde, Ontwerpen, Scheikunde en Wiskunde.

Activerend onderwijs en het ontwerpen en innoveren van onderwijs krijgen veel aandacht in de opleidingen. SEC biedt verschillende onderwijsvarianten aan: master- en bacheloropleidingen, maar ook kunnen studenten de lerarenopleiding volgen als specialisatie of als minor tijdens een bachelor.

TU-Delft Msc-SEC

Lerarenopleiding

Faculty of Applied Sciences
Lorentzweg 1
2628CJ Delft
Office: C108
T 015 27 83027
E C.P.W.Westhoff-Kemper@tudelft.nl

Website