Wolfert van Borselen Scholengroep (BOOR)

De school biedt op zeven locaties vmbo t/m gymnasium en tweetalig onderwijs aan. Studenten kunnen op deze OSR-school stage lopen en onderzoek doen.

De scholengroep wil actieve en nieuwsgierige leerlingen kwaliteitsonderwijs bieden in een rijke, internationaal georiënteerde leeromgeving. Kwaliteitsonderwijs is in de visie van deze school: een goede doorstroming naar de examenklassen en uitstekende examencijfers. Maar de school is meer dan een leerinstituut: ze wil leerlingen ook andersoortige bagage meegeven.

 


Placeholder image for youtube video
Play button

Maria van Loon, werkplekbegeleider op de Wolfert van Borselen scholengroep in Rotterdam.

Wolfert van Borselen Scholengroep (BOOR)

Schoolbestuur

Bentincklaan 280
3039 KK Rotterdam
T 010 – 890 77 21
E secretariaat@wolfert.nl

Website