Professionaliseren

De OSR is een lerende gemeenschap en bevordert een doorlopende professionele ontwikkeling. Scholen en opleidingsinstituten leren van elkaars expertise en ervaringen. De school is een krachtige opleidingsomgeving, waar aankomende leraren het vak kunnen leren en oefenen. Er is door verschillende themagroepen een scholingsaanbod ontwikkeld over de thema’s opbrengstgericht werken, omgaan met verschillen, pesten en ouderbetrokkenheid.

FilterHet Maryland model voor de OSR

Samenwerken algemeen

De OSR geeft de opleidingsschool vorm volgens het Maryland Model: een inspiratiebron voor de ontwikkeling van het samenwerkingsverband en vormt de meetlat waarlangs de OSR zichzelf de maat neemt.

Brochure Pas voor de klas

Begeleiding startende leraren

Startende docenten met een baan op een OSR-school ontwikkelen zich in de eerste jaren van een ‘startbekwame’ tot een ‘bekwame’ leraar. Om hen daarbij te ondersteunen, ontwikkelden OSR het programma […]