Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen

In het kader van de subsidieregeling ‘Versterking samenwerkingen lerarenopleidingen en scholen’ (VSLS) voert de OSR de volgende activiteiten uit:

  • Versterking van de samenwerking op het gebied van initieel opleiden en onderzoek.
  • Integratie van de professionalisering van beginnende en zittende leraren in de opleidingsschool (post-initieel). De verbinding leggen tussen de initiële opleiding en de post-initiële professionalisering.
  • Versterking van de samenwerking op het gebied van de thema’s: omgaan met verschillen, opbrengstgericht werken, pesten en ouderbetrokkenheid. Integratie van deze thema’s in de initiële opleiding en in de professionalisering van beginnende en zittende leraren.

Op deze pagina vindt u alle producten van OSR die in het kader van deVSLS-subsidie zijn ontwikkeld.

 Begeleiding startende leraren

Startende docenten met een baan op een OSR-school ontwikkelen zich in de eerste jaren van een ‘startbekwame’ tot een ‘bekwame’ leraar. Om hen daarbij te ondersteunen, ontwikkelden OSR het programma ‘Pas voor de klas’. In deze flyer staat beschreven wat dit programma voor de docenten inhoudt.

 Opbrengstgericht werken

Door opbrengstgericht werken vergroten leraren zowel de opbrengsten van individuele leerlingen als de opbrengst van hun eigen onderwijs. Maar hoe doe je dat en wat heb je ervoor nodig? In het project Versterking Samenwerking is de kaartenbak ‘Opbrengstgericht werken’ ontwikkeld, waarmee studenten van lerarenopleidingen, startende én ervaren docenten hun kennis over dit thema kunnen uitbreiden, bijvoorbeeld door ze te gebruiken in gesprekken met begeleiders of collega’s.

 Ouderbetrokkenheid

Leerlingen presteren beter als school en ouders goed samenwerken. Maar hoe betrek je ouders bij het onderwijs? Waar moet je aan denken als je met ouders in gesprek gaat? En hoe communiceer je met ouders met een niet-Nederlandse culturele achtergrond? In het project Versterking Samenwerking is de kaartenbak ‘Ouderbetrokkenheid’ ontwikkeld, waarmee studenten van lerarenopleidingen, startende én ervaren docenten hun kennis over dit thema kunnen uitbreiden, bijvoorbeeld door ze te gebruiken in gesprekken met begeleiders of collega’s.

 Pesten

Om goed te kunnen presteren, moeten leerlingen zich veilig voelen op school. Hoe kunnen leraren de sociale veiligheid op school bevorderen? Uit welke signalen maak je op dat plagen overgaat in pesten? Hoe reageer je hier op? In het project Versterking Samenwerking is de kaartenbak ‘Pesten’ ontwikkeld, waarmee studenten van lerarenopleidingen, startende én ervaren docenten hun kennis over dit thema kunnen uitbreiden, bijvoorbeeld door ze te gebruiken in gesprekken met begeleiders of collega’s.

 Omgaan met verschillen

Hoe geef je les aan leerlingen die zo van elkaar kunnen verschillen? One size doesn’t fit all ... Om iedereen recht te doen, wil je maatwerk leveren. De training ‘Omgaan met verschillen’ helpt daarbij. Een training van docenten voor docenten in drie fases: oriëntatie, opheffen van blokkades en verdieping. Een training op maat.